Alimentació és paisatge

Aquest projecte sorgeix d’una reflexió sobre l’entorn i sobre com nostra elecció alimentària, a voltes inconscient, dóna lloc a una determinada organització del paisatge, ja siga de llocs propers o llunyans. L’aliment és un element fonamental en la definició de la identitat col·lectiva. La nostra alimentació també és producte d’un determinat marc cultural. D’igual forma ocorre amb la idea de paisatge, aquest és el resultat de la manera que tenim de mirar la naturalesa. Amb aquests dos conceptes, alimentació i paisatge, es construeix una proposta de participació, on es pretén que l’espectador s’acoste d’alguna forma al procés d’elecció alimentària i a les seues conseqüències.

L’obra, a mig camí entre instal·lació, fotografia i happening, pretén involucrar a l’espectador i fer-li reflexionar a través de la pròpia experiència. Per a açò es disposen dues taules amb imatges de dos actes socials. L’espectador es troba les imatges cobertes de menjar. En una taula hi ha aliments naturals, ecològics o agroecológicos, i en l’altra, els productes processats industrialment que provenen de l’agricultura intensiva. A mesura que l’espectador va agafant el menjar de cadascuna de les taules, es van construint aqueixes imatges. Mentrestant, es projecta en directe en la paret la vista zenital de les taules. Aquest enregistrament es projecta en bucle una vegada acabat el menjar.

Es pretén, en definitiva, reflexionar sobre aquest món globalitzat, on tot sembla escapar al nostre control, però en el qual es poden obrir xicotetes escletxes on la societat parle, es comunique i participe de manera activa.Els comentaris estan tancats.